515 507 504 lub 515 508 506 poczta@twojeoc.pl

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC)

Jest to jedyny rodzaj obowiązkowej polisy. Zakres ubezpieczenia jest regulowany przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje : pomoc prawnika lub tłumacza, otrzymanie samochodu zastępczego na czas naprawy, holowanie pojazdu do warsztatu, transport do placówki medycznej lub do domu, nocleg w hotelu, drobną naprawę w miejscu zdarzenia. 

Autocasco (AC)

Jest to rodzaj nieobowiązkowej polisy. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku zderzenia się pojazdów, kradzieży, zderzenia z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie, działania sił przyrody, zdarzeń losowych (pożaru, wybuchu, zatopienia). 

Assistance (ASS)

Nieobowiązkowe ubezpieczenie, które chroni kierowcę i pasażerów w razie nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. 

Ubezpieczenie NNW

Zapewnia wypłatę odszkodowania w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Zakres ubezpieczenia to następstwa nieszczęśliwego wypadku: śmierć osoby ubezpieczonej, uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu.